Linggo, Enero 13, 2013

Teoryang Naturalismo

Ang teoryang Naturalismo ay nagtataglay ng mga pinasidhing katangian ng teoryang Realismo. Sa teoryang Naturalismo, itinuturing na mabangis na gubat ang buhay sa mga walang kalaban-labang mga tao. Mas detalyado ang paglalarawan ng mga kasuklam-suklam na pangyayari sa buhay ng tao. Tinitignan ang tao na parang hayop na pinag-eeksperementuhan sa isang laboratoryo. Natural sa teoryang ito ang pagkakahati ng lipunan: mayaman at mahirap, babae at lalaki, mabait at masama.


Repleksyon :

   Nalaman ko sa teoryang ito ay katulad ng teoryang realismo kasu ngalang ito ay pinasidhi at kasuklam suklam ang mga pangyayari sa buhay ng tao.

Walang komento:

Mag-post ng isang Komento